Welkom op GO! Secundair Onderwijs Lennik

banner

ACTIEF LEREN, BETER LEREN

GO! secundair onderwijs Lennik krijgt lof van onderwijsdeskundigen. Het nieuwe onderwijsconcept, waarvan de STEAM-expertise één onderdeel is, geeft leerlingen duurzame bagage voor de 21ste eeuw. Wie vandaag goed voorbereid aan hoger onderwijs of een beroepsloopbaan wil beginnen, moet zelfdiscipline aangeleerd hebben, vol zelfvertrouwen het heft in eigen handen durven nemen en zowel zelfstandig als samen aan iets kunnen werken. Dat leer je via actief onderwijs. Niet een keertje in de week samen iets doen tijdens een project, maar elke dag.
 

LEERGIERIGHEID IN ACTIE!

Hier wordt gewerkt met leermethodes die denken en (zelf) doen zoveel mogelijk combineren. Wat je zelf doet en ontdekt, onthou je langer. Samen met de kleine klasgroepen worden leerlingen leerpartners die elkaar helpen, ongedwongen vragen durven stellen en ideeën opperen. Hun nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd. Ze leren hoe je moet samenwerken, gehoord en begrepen worden. Ze krijgen ruimte om zelf na te denken en eigenmachtig oplossingen te vinden. Geloof in eigen kunnen en zin voor initiatief nemen toe.

DOORZETTEN WORDT GESTIMULEERD

Samen actief leren in kleine groepen zorgt ervoor dat iedereen mee aansprakelijk wordt voor het eigen leren. Het verhoogt de verantwoordelijkheidszin van de leerlingen. De leerkracht is de sterke twaalfde man die leerstof overbrengt, maar bovenal zijn teamklas aanmoedigt en bijstuurt.

STUDEER VERDER OP JE VERTROUWDE CAMPUS

 Bouw verder aan je schoolloopbaan dichtbij huis, in een rustige en groene omgeving, profiterend van het nieuwe onder wijsconcept met accent op actief leren en STEAM. Je kan op de campus aan de Karel Keymolenstraat blijven tot en met het vierde leerjaar voor algemeen secundair onderwijs. Dankzij onze begeleiding en goede samenwerking met andere GO! middelbare scholen in de ruime omgeving, rond je je vijfde en zesde leerjaar ASO succesvol elders af. Kies je voor een arbeidsmarktgerichte opleiding dan kan je blijven tot en met het zesde leerjaar. Studierichtingen die je bij ons kan volgen zijn: Moderne wetenschappen, Economie, Verzorging/Voeding, Humane wetenschappen, Houtbewerking of Kantoor/Verkoop.

MEER STEAM IN DE KLAS!

STEAM-onderwijs is een slimme manier om leerlingen met technologie te laten experimenteren en hun verbeeldingskracht te stimuleren. Niet games spelen, maar ze zelf maken. Niet het effect van tornado’s op filmpjes bekijken, maar zelf een tornadobestendige schuilkelder uitdenken. GO! secundair onderwijs Lennik past dit toe in al haar opleidingen. Veel aandacht dus voor wetenschappen, wiskunde, techniek (STEM), maar ook voor kunst (Arts). Vakken combineren met creativiteit en verbeelding leidt tot activerende vragen als ‘waarom gebeurt dit’, ‘hoe kan dat’, ‘wat zou er gebeuren als …’? De kennis uit alle vakken helpt om antwoorden te vinden, maar onze leerkrachten lossen het niet onmiddellijk voor de leerlingen op. Ze activeren hen: waar vind ik de informatie die ik nodig heb, hoe beoordeel ik die informatie, hoe verbind ik die kennis aan andere kennis en hoe kom ik door dit te doen tot oplossingen. Een STEAM-klas is dus een teamklas waarin we veel dingen samendoen, ontdekken, uitproberen, fouten maken en opnieuw proberen.

 

 

Nieuw
inschrijvingen
Art Int