2 A Techniek Wetenschappen

Nieuw
2A Techniek Wetenschappen

De basisoptie Techniek–wetenschappen dompelt je onder in de wereld van natuurwetenschappen en techniek.
De benadering is vooral theoretisch. 
Je wordt voorbereid om deze richting verder te volgen in de 2de graad.

Je verwerft natuurwetenschappelijke kennis op een experimentele manier: 'proeven doen' dus! 
De vakken biologie, chemie en fysica komen hier ruim aan bod.
Bij elke proef hoort een forse theoretische ondersteuning.
Het woordje 'techniek' mag je NIET lezen als 'technologie', want dat hoort thuis bij Industriële Wetenschappen. Wel worden de 'technieken' die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslag maken, … 
De leerstof omvat de volgende leereenheden: ordenen van planten- en dierenrijk, meten, dichtheid, elektriciteit, veiligheidsleer, mengsels en scheiden van mengsels, warmteleer, bodem, lucht en water.
Elk van deze leereenheden wordt vanuit biologische, chemische en fysische hoek bekeken. 
Aanleg hebben voor wiskunde en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.

VAKKEN

Aantal uur

Levensbeschouwing

2

Aardrijkskunde

1

NW

2

Engels

2

Frans

3

Techniek

2

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

5

Wiskunde

4

Plastische opvoeding

1

Wetenschappelijk Werk (NW) 6
   
TOTAAL 30

 

 

geld
mappen