2e jaar B-stroom

2e jaar B-stroom

2e beroepsvoorbereidend leerjaar: 

In het beroepsvoorbereidend leerjaar is een gedeelte van het lessenrooster hetzelfde voor alle leerlingen. De andere lesuren gaan naar 3 beroepenvelden. Dit zijn de (combinaties van) beroepenvelden waartussen je kan kiezen bij ons: