2e graad Economie

eco
2e Graad Economie

Economie is de studie van de 'huishouding'. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.

Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.

De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop.

Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.

Lestabel

VAKKEN

Aantal uur

Levensbeschouwing

2

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Engels

3

Frans

3

Fysica

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Cultuurwetenschappen

2

Gedragswetenschappen

2

Vrije Ruimte

4

Totaal

32

rekenen
Meer informatie :

Go! Secundair Onderwijs Lennik

K. Keymolenstraat 35

1750 Lennik

Telefoon: 02/532.45.18

geld