Inschrijvingsprocedure

Ik heb me aangemeld tijdens de aanmeldperiode voor 1A/1B.

Er zijn 3 resultaten mogelijk: 

  1. Je kreeg een T-nummer voor een school van 1e keuze. Je mag inschrijven in deze school. Ga hiervoor naar Procedure T
  2. Je kreeg een T-nummer voor een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school, ga hiervoor naar Procedure T.
    Je kreeg hierbij ook een R-nummer voor de scho(o)l(en) van hogere keuze en je staat bij deze scho(o)l(en) dus op de wachtlijst. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school. Ga hiervoor naar Procedure R. 
  3. Je werd aan geen enkele school toegewezen en je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school. Ga hiervoor naar Procedure R.
    Je kan nog steeds een aanvraag voor vrije inschrijving in 1A/1B indienen voor je kind bij een andere school. Ga hiervoor naar Aanvraag vrije inschrijving in 1A/1B.

Wat als ik me niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode? 

Aanvragen voor vrije inschrijvingen in 1A/1B starten op woensdag 13 mei 2020 om 9u.
Ga hiervoor naar Aanvraag vrije inschrijving in 1A/1B.

  • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan jouw kind onmiddellijk inschrijven.
  • Heeft de school geen vrije plaatsen? Jouw kind wordt op de wachtlijst geplaatst. 

Waar kan ik terecht met vragen?