Economie en organisatie/ STEM-technieken (hout)/ Kunst en creatie

Economie en organisatie

In de basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

De leersituatie van de basisvorming ‘Economische en financiële competenties’ komt erop neer dat de leerlingen het consumentengedrag vanuit hun individuele beleving bestuderen. Aan de hand van herkenbare situaties uit hun eigen vertrouwde leefwereld, worden ze er zich van bewust dat hun aankoopgedrag beïnvloed wordt door tal van factoren. Ze beseffen dat er voorzichtig dient te worden omgegaan met een budget … Daarnaast maken ze kennis met een aantal basisbegrippen en basisprincipes in verband met ondernemingen.

Daar komt in de basisoptie een economische en maatschappelijke verruiming van de beleving bij. De rode draad doorheen deze basisoptie is het verder verkennen van de volgende thema’s

· consumenten: economisch principe, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema

· ondernemingen en organisaties: bedrijfskolom, welvaart en welzijn, onthaal, verkoop, administratie, logistiek

· ondernemerschap

· ICT

In de huidige geglobaliseerde economie wordt vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden aan bod, door gebruik te maken van een activerende didactiek.

Net zoals in de basisoptie ‘economie en organisatie’ in de A-stroom, verschuift de focus van de individuele beleving, die in de basisvorming centraal staat, naar een benadering vanuit een ruimere en bredere context. In tegenstelling tot de A-stroom, ligt de nadruk in de B-stroom op de concrete taken en opdrachten binnen ‘ondernemingen en organisaties’.

STEM-technieken

‘Doordacht doen en denken met techniek’

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen die graag zelf de handen uit de mouwen steken, de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-technieken.

In STEM-technieken leren ze hun eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in. Ze worden ertoe uitgedaagd zelf te onderzoeken welke keuzes ze kunnen maken (‘Welke grondstoffen, gereedschappen, machines … zal je gebruiken … ?’). Ze zullen hun eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken. Met het uittesten en, indien nodig, het verbeteren van hun systeem, maken ze de cirkel rond.

Om inspiratie op te doen, zullen de leerlingen ook dagdagelijkse systemen onderzoeken. Ze gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen. Om de taal van de technologie te leren begrijpen, lezen ze ook handleidingen, plannen, tekeningen … Want een echte denker en doener benut al zijn talenten.

Wanneer ze kennis hebben gemaakt met al deze mogelijkheden, zullen de leerlingen al een heel ander beeld hebben van alle beroeps- en studiemogelijkheden waarbij ze deze talenten kunnen inzetten. Met deze basisoptie worden ze uitgenodigd om met hun leraren op weg te gaan en hun talenten binnen STEM-technieken te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Kunst en creatie

De basisoptie ‘kunst en creatie’ is voor de leerlingen de geknipte kans om hun creatieve mogelijkheden te ontdekken, gebruiken en ontplooien.

In ‘kunst en creatie’ komen een veelheid aan creatieve en creatieondersteunende gebieden aan bod die de leerlingen kunnen verkennen en waarbij ze zich oefenen in ‘cultureel vaardig zijn’ door middel van 4 activiteiten

· Voelen, kijken, luisteren … naar kunst- en andere creatieve uitingen

· Omzetten van wat ze waargenomen hebben in iets nieuws (fantaseren, beleven, presenteren, maken)

· Beschrijven, benoemen en bespreken van kunst- en creatieve uitingen van zichzelf of anderen

· Ontdekken van regels, structuren, modellen … die hen toelaten kunst en cultuur te begrijpen

In deze basisoptie maken de leerlingen een zoektocht om zichzelf en de wereld te ontdekken. Ze leren creatieve technieken te gebruiken en ze leren zich open te stellen voor creatieve technieken van verschillende aard én hun combinatie.

Vakken cluster Vakken Aantal uur
STEAM PAV 4
7u Lichamelijke Opvoeding 2
  Plastische Opvoeding 1
TAAL EN CULTUUR PAV 5
8u Engels

1

  Frans 2
MENS EN MAATSCHAPPIJ PAV 3
5u LBV 2
KEUZEMODULES Carrousel 2
2u    
BASISOPTIE Handel 3
10u Hout 4
  Plastische en decoratieve technieken 3
     
  TOTAAL 32