Schoolreglement

Als u op de onderstaandelinks drukt, krijgt u het schoolreglement en het talenbeleid van onze school te zien in pdf-formaat. 

Dit reglement is van toepassing voor al onze leerlingen.